Zapraszamy do zapoznania się z ofertą programową wychowania do życia w rodzinie realizowaną w CLXIII LO W Warszawie zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 356).

 

LIST DO RODZICÓW

PREZENTACJA 

PROGRAM NAUCZANIA KL. 1

PROGRAM NAUCZANIA KL. 2

PROGRAM NAUCZANIA KL. 3