DYREKTOR SZKOŁY - mgr Izabela Nowacka

WICEDYREKTOR SZKOŁY - mgr Iwona Lipska

 

nauczyciele języka polskiego

mgr Katarzyna Deptuła

 mgr Miąskiewicz-Cegiełka 

mgr Anita Kucińska

mgr Izabela Nowacka

mgr Anna Krysztofik-Rutkowska

nauczyciele historii, hit i wos-u

mgr Jacek Drejerski

mgr Małgorzata Jakubowska

mgr Anita Kucińska

nauczyciele matematyki

mgr Barbara Nowak

mgr Emilia Stachelek

mgr Beata Tokarska

mgr Maciej Woroniecki

mgr Dorota Ziółkowska

nauczyciele języka angielskiego

mgr Magdalena Dworzyńska

mgr Agata Kozerawska

mgr Katarzyna Krupa

mgr Joanna Naparty

mgr  Dorota Piwowarska

mgr Jacek Podkański

mgr Anna Szczepańska

nauczyciel języka niemieckiego

mgr Violeta Dworecka-Salata

nauczyciele języka hiszpańskiego 

mgr Elżbieta Fiedorowicz

mgr Agnieszka Bączkowska

nauczyciel fizyki

mgr Artur Lenkiewicz

nauczyciel chemii

mgr Magdalena Białobrzeska

nauczyciel biologii

mgr Piotr Banaszek

mgr Anna Woroniecka

nauczyciele przedmiotów: biznes i zarządzanie, podstawy przedsiębiorczości

mgr Agata Kozerawska

mgr Paulina Śliwińska

 nauczyciel geografii

mgr Małgorzata Maciążek

 nauczyciel informatyki

mgr Małgorzata Wasiura

nauczyciel plastyki

mgr Beata Bielska Karwot

nauczyciele wychowania fizycznego

mgr Katarzyna Gutowska - Bąk

mgr Jolanta Rybicka

mgr Piotr Banaszek

mgr Łukasz Pawlikowski

nauczyciel  wychowania do życia w rodzinie

mgr Katarzyna Gutowska - Bąk

nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

mgr Katarzyna Gutowska - Bąk

nauczyciel robotyki

mgr Małgorzata Wasiura

nauczyciel edukacji medialnej

mgr Katarzyna Depłuła

mgr Magdalena Dworzyńska

nauczyciel religii,

Wioletta Kurowska

zespół psychologiczno-pedagogiczny

mgr Beata Bielska Karwot - pedagog

mgr Iwona Lipska – pedagog

mgr Paulina Śliwińska - pedagog specjalny

mgr Anna Szczepańska - psycholog

nauczyciel bibliotekarz

mgr Sława Chodacka - Marciniak

 

wych