„Spotkanie się to początek.

Współpraca to postęp.

Pozostanie razem to sukces.”

H. Ford

CLXIII Liceum Ogólnokształcące w Warszawie to pierwsza publiczna szkoła średnia w Wesołej powstała na mocy Uchwały Rady miasta st. Warszawy z dnia 7 marca 2019 r. z inicjatywy władz dzielnicy jako realizacja potrzeb zgłoszonych przez mieszkańców. 

 

Liceum obecnie mieści się w budynku przy ul. Klimatycznej 1 korzystając z tymczasowej gościny SP 385. Docelowo Liceum uzyska siedzibę niedaleko Urzędu Dzielnicy Warszawa Wesoła na osiedlu Groszówka. W grudniu 2019r został rozstrzygnięty konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku liceum. Sąd konkursowy jako najlepszą pracę wybrał koncepcję złożoną przez firmę „Plus3-ARCHITEKCI” Sp. z.o.o. z Warszawy.

Ilość chętnych podczas rekrutacji do klas pierwszych przeprowadzonej w roku 2019 i 2020 niezbicie udowodniła, że młodzież chętnie uwzględnia nowe liceum w swoich wyborach edukacyjnych.  Wśród naszych uczniów przeważają mieszkańcy Wesołej, ale przyjeżdża też do nas młodzież z Rembertowa, Wawra, Pragi Południe, Mokotowa i ościennych miejscowości. 

Obecni uczniowie klas pierwszych realizują lekcje w zakresie podstawowym i rozszerzonym rozszerzonym zgodnie z ofertą.  Część rozszerzeń realizowanych jest międzyoddziałowo zgodnie z zapisami w statutowymi.

W miarę potrzeb organizujemy zajęcia wyrównawcze i dla zdolnych  i chętnych.

W trosce o pomyślny wynik  matury z matematyki w każdej klasie zwiększamy wymiar tego przedmiotu korzystając z tzw godzin dyrektorskich.

W ramach zajęć obowiązkowych licealiści realizują jedną z trzech godzin w-fu zgodnie ze swoimi preferencjami sportowymi, wybierając spośród przedstawionej propozycji ulubioną dyscyplinę sportową.

Ułożony plan zakłada pracę na jedną zmianę. Zajęcia trwają do godziny 14,40, a incydentalnie do 15,35. Dzięki temu licealiści znajdują czas, by uczestniczyć w zajęciach dodatkowych i rozwijać swoje pasje. 

Podczas nauki stacjonarnej licealiści chętnie korzystali ze stołówki szkolnej.

W okresie  zagrożenia coronawirusem COVID - 19 placówka prowadzi nauczanie zdalne wykorzystując pakiet Office 365. W ramach kształcenia online odbywają się lekcje i prowadzone są konsultacje za pomocą aplikacji teams, e-dziennika i służbowej poczty mailowej. Realizacja programu postępuje planowo dzięki zaangażowaniu nauczycieli i młodzieży. Dyrektor liceum i wychowawcy monitorują sposób realizacji obowiązku szkolnego przez poszczególnych uczniów, uwzględniając ich uczestnictwo w lekcjach online, zdalnych pracach klasowych, samodzielną naukę w oparciu o karty pracy, komunikację indywidualną z nauczycielami,

Podczas pracy online realizowane są  różnego rodzaje przedsięwzięcia: projekty samorządu i wolontariatu, wycieczki wirtualne, zajęcia  realizowane we współpracy z instytucjami kultury (muzeami, teatrami) i nauki (wyższymi uczelniami, fundacjami).

Ciekawą inicjatywą jest Szkolny Budżet Partycypacyjny realizowany we współpracy z Radą Rodziców.

Nauczyciele – również podczas pracy online - pozostają w stałym kontakcie z rodzicami.

Młodzież – zgodnie z potrzebami – otaczana jest indywidualną opieką psychologiczną i pedagogiczną. Uczniowie chętnie korzystają z konsultacji z doradcą zawodowym, analizując swoje uzdolnienia i predyspozycje w celu właściwego wyboru kierunku studiów i satysfakcjonującej ścieżki kariery zawodowej.

W ofercie zajęć dodatkowych znajdują się:  robotyka, edukacja medialna, etyka z elementami filozofii, zajęcia  sportowe. 

Społeczność CLXIII LO ma już pierwsze sukcesy na swoim koncie. Są to:

 • projekty realizowane z inicjatywy samorządu uczniowskiego
 • realizacja filmu o CLXIII LO
 • sześć numerów kwartalnika „Licealnik”, 
 • Licealna Galeria Artystycznej na stronie internetowej liceum,
 • działania wolontariackie,
 • działania licealistów w Młodzieżowej Radzie Dzielnicy 
 • organizacja projektu inspirowanego sztuką P. Picassa ,
 • organizacja konkursu na film o Wesołej dla mieszkańców dzielnicy,
 • uczestnictwo uczniów w projektach Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Śląskiego, Ambasady Amerykańskiej i Meksykańskiej,
 • I miejsce w indywidualnej klasyfikacji uczestników w projekcie „Matematyka dla Ciekawych Świata” – XI edycja - nurt 2 - „Python w elektronicznej sieci” realizowanym przez Uniwersytet Warszawski,
 • sukcesy w konkursie wiedzy o Wesołej i Warszawie organizowanym przez Wesołowską Radę Seniorów,
 • sukcesy w konkursach Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej i Muzeum Niepodległości.
 • uczestnictwo w innowacyjnych programach edukacyjnych Muzeum Kinematografii w Łodzi, Muzeum Narodowego, fundacji AVE i Pozarządownika we współpracy z CEO,
 • uczestnictwo w projektach społecznych: "DIGITAL YOUTH FORUM 2020" Fundacji "Dajemy Dzieciom Siłę", Finałach WOŚP,
 • uczestnictwo w wyjazdach na spektakle teatralne podczas pracy stacjonarnej i uczestnictwo w spektaklach online, 
 • sukcesy w pozaszkolnych konkursach językowych, literackich, plastycznych i historycznych,
 • otrzymanie dofinansowania w Programach „Aktywna Tablica”, „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” i celowej subwencji oświatowej na doposażenie szkoły,
 • Tytuł Stypendysty Prezesa Rady Ministrów dla najlepszych uczniów liceum w kategorii trzy- i czteroletniego LO,
 • Tytuł „Najlepszy uczeń”, „Najlepszy artysta”, Najlepszy sportowiec” i wyróżnienia specjalne przyznane przez Burmistrza Dzielnicy Wesoła,
 • zajęcie I miejsca w rywalizacji sportowej w Wesołej w ramach LIII edycji Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w roku szkolnym 2019/2020
 • zdobycie wyróżnienia w kategorii szkół ponadpodstawowych podczas 11 Gali WPEK przez projekt „ W sieci tworzę, uczę się i komunikuję” zrealizowany przez naszą młodzież według pomysłu p.prof. M.Milczarek,
 • przyznanie tytułu „Człowieka Roku 2019” w dziedzinie profilaktyki i spraw społecznych oraz tytułu Animatora Roku 2019 przyznawanego przez Burmistrza Wesołej p. prof. K. Wiercioch i p. M. Dworzyńskiej.

Absolutnym priorytetem na co dzień jest w naszej szkole dbałość o więzi międzyludzkie. Jak są ważne uświadomiliśmy sobie wraz z przejściem na tzw. zdalne nauczanie. Dobre relacje w naszym środowisku celebrujemy pisząc serdeczne listy, składając życzenia, wysyłając maile rozmawiając w trakcie przerw po wirtualnym dzwonku a czasem późnym wieczorem po lekcjach.  Paradoksalnie praca  online zbliżyła do siebie nauczycieli i młodzież. Jesteśmy wszyscy zaangażowani w to, by przetrwać ten trudny czas bez szkody dla naszej społeczności.

Bardzo cenimy sobie współpracę ze środowiskiem lokalnym. Dlatego raz jeszcze dziękujemy Wszystkim, którzy zechcieli przyjąć Tytuł „Honorowego Przyjaciela CLXIII LO” wręczany z okazji Dnia Edukacji Narodowej przez Radę Rodziców, Radę Pedagogiczną i Samorząd Uczniowski