„Najważniejszy w każdym działaniu jest początek”

 

Platon

 

CLXIII Liceum Ogólnokształcące w Warszawie to pierwsza publiczna szkoła średnia w Wesołej powstała na mocy Uchwały Rady miasta st. Warszawy z dnia 7 marca 2019 r. z inicjatywy władz dzielnicy jako realizacja potrzeb zgłoszonych przez mieszkańców. 

 

Liceum obecnie mieści się w budynku przy ul. Klimatycznej 1 korzystając z tymczasowej gościny SP 385. Docelowo Liceum uzyska siedzibę niedaleko Urzędu Dzielnicy Warszawa Wesoła na osiedlu Groszówka. Ukończenie prac budowlanych planowane jest na listopad 2023 roku.

Z roku na rok zwiększająca się ilość chętnych do klas pierwszych niezbicie udowadnia, że młodzież chętnie uwzględnia nasze liceum w swoich wyborach edukacyjnych.  W pierwszym roku działania szkoły utworzyliśmy dwa oddziały w roczniku, w bieżącym planujemy nabór do pięciu klas pierwszych. 

Z ogromną radością informujemy, że pierwsi  absolwenci naszej szkoły – ostatni rocznik pogimnazjalny – w komplecie zakończyli naukę w ubiegłym roku szkolnym i w 100 % zdali pomyślnie maturę.

 Wśród naszych uczniów przeważają mieszkańcy Wesołej, ale przyjeżdża też do nas młodzież z Rembertowa, Wawra, Pragi Południe, Mokotowa i ościennych miejscowości. 

Uczniowie realizują lekcje w zakresie podstawowym i rozszerzonym zgodnie z ofertą.  Część rozszerzeń realizowanych jest międzyoddziałowo zgodnie z zapisami statutowymi.

W trosce o pomyślny wynik  matury z matematyki w każdej klasie zwiększamy wymiar tego przedmiotu.

Nasi uczniowie chętnie uczestniczą w rekomendowanych przez szkołę inicjatywach instytucji kultury i szkół wyższych. 

 

Liceum ma pełną obsadę kadrową.

 

Realizacja programu postępuje planowo dzięki zaangażowaniu nauczycieli i młodzieży. Dyrektor liceum i wychowawcy monitorują sposób realizacji obowiązku szkolnego przez poszczególnych uczniów. Dbałość o prawidłową frekwencję jest jednym z priorytetów szkoły.

Młodzież – zgodnie z potrzebami – otaczana jest indywidualną opieką psychologiczną i pedagogiczną. Uczniowie chętnie korzystają z konsultacji z doradcą zawodowym, analizując swoje uzdolnienia i predyspozycje w celu właściwego wyboru kierunku studiów i satysfakcjonującej ścieżki kariery zawodowej.

Nauczyciele pozostają w stałym kontakcie z rodzicami. W życiu szkoły istotną rolę odgrywa Rada Rodziców we współpracy, z którą młodzież realizuje  Licealny Budżet Partycypacyjny pozwalający poszerzać naszą ofertę programową.

 

W Porozumieniu z uczniami organizujemy  zgodnie z  ich zainteresowaniami i potrzebami koła przedmiotowe, projekty, konkursy oraz zajęcia wyrównawcze.

 

W ofercie zajęć znajdują się obecnie:

 •  zajęcia w ramach ścieżki multimedialnej
 • redagowanie kwartalnika „Licealnik”
 • realizacja podcastów
 • uczestnictwo w debatach
 • koło biblioteczne
 • SKS
 • przedmiotowe koła zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami młodzieży (w tym roku: plastyczne, z robotyki, chemiczne oraz maturalne w zakresie biologii, chemii, j. hiszpańskiego i j. niemieckiego)
 • szkolne projekty, konkursy, przeglądy, wystawy, spotkania inicjowane przez Samorząd Uczniowski i/albo realizowane w ramach Licealnego Budżetu Partycypacyjnego
 • uczestnictwo w pozaszkolnych projektach,  konkursach rekomendowanych przez szkołę (m.in. organizowanych przez szkoły wyższe, fundacje realizujące zadania edukacyjne, kulturowe i społeczne)
 • bieżące działania Klubu Wolontariusza, Samorządu Uczniowskiego
 • projekt „Szkoła varsavianistyczna” zakładający współpracę ze stołecznymi instytucjami kultury i nauki
 • zajęcia ekonomiczne, prawne, psychologiczne podczas lekcji wychowawczych i dla chętnych w czasie wolnym
 • doradztwo zawodowe
 • opieka pedagogiczno-psychologiczna
 • wycieczki dydaktyczne (w realu lub online) zgodne z realizacją treści programowych.

Do tej pory w ofercie CLXIII LO znalazły się przedsięwzięcia zrealizowane z wykorzystaniem funduszy:

 • Europejskiego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja,
 • MEN
 • Warszawskiego Biura Kultury,
 • Warszawskiego Biura Edukacji,
 • Dzielnicowego Programu Edukacji  Kulturalnej,
 • Rady Rodziców.

Społeczność CLXIII LO ma już pierwsze sukcesy na swoim koncie. Są to:

 • czternaście numerów kwartalnika „Licealnik”, 
 • zrealizowane we współpracy z profesjonalnymi dziennikarzami i biblioteką publiczną trzy edycje podcastów,
 • Licealna Galeria Artystycznej na stronie internetowej liceum,
 • działania wolontariackie, samorządowe,
 • uczestnictwo uczniów w projektach Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Śląskiego, Ambasady Amerykańskiej i Meksykańskiej,
 • dwukrotne wyróżnienie dla szkoły oraz I miejsce w indywidualnej klasyfikacji uczestników w projekcie „Matematyka dla Ciekawych Świata” – XI edycja - nurt 2 - „Python w elektronicznej sieci” realizowanym przez Uniwersytet Warszawski,
 • sukcesy w konkursie wiedzy o Wesołej i Warszawie organizowanym przez Wesołowską Radę Seniorów i CLXIII LO
 • przyznanie szkole tytułu „Miejsce przyjazne seniorom”.
 • sukcesy w konkursach Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej i Muzeum Niepodległości,
 • uczestnictwo w innowacyjnych programach edukacyjnych Muzeum Kinematografii w Łodzi, Muzeum Narodowego, fundacji AVE i Pozarządownika we współpracy z CEO,
 • uczestnictwo w projektach społecznych: "DIGITAL YOUTH FORUM 2020" Fundacji "Dajemy Dzieciom Siłę", Finałach WOŚP,
 • sukcesy w pozaszkolnych konkursach językowych, literackich, plastycznych i historycznych,
 • otrzymanie dofinansowania w Programach „Aktywna Tablica”, „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” i celowej subwencji oświatowej na doposażenie szkoły,
 • Tytuły Stypendysty Prezesa Rady Ministrów dla najlepszych uczniów liceum w kategorii trzy- i czteroletniego LO,
 • Tytuły „Najlepszy uczeń”, „Najlepszy artysta”, Najlepszy sportowiec” i wyróżnienia specjalne przyznane przez Burmistrza Dzielnicy Wesoła,
 • kilkukrotne zajęcie I miejsca w rywalizacji sportowej w Wesołej w ramach LIII edycji Warszawskiej Olimpiady Młodzieży
 • dwukrotne zdobycie wyróżnienia w kategorii szkół ponadpodstawowych podczas 11 Gali WPEK przez projekt „ W sieci tworzę, uczę się i komunikuję” oraz podczas 12 Gali WPEK przez projekt „Ze sztuką przez czasy zarazy
 • przyznanie tytułu „Człowieka Roku 2019” w dziedzinie profilaktyki i spraw społecznych oraz tytułu Animatora Roku 2019 przez Burmistrza Wesołej p. prof. K. Wiercioch i p. M. Dworzyńskiej,
 • zdobycie certyfikatu „Wars i Sawa” w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania Uzdolnionych.

Absolutnym priorytetem na co dzień jest w naszej szkole dbałość o więzi międzyludzkie. Do tradycji szkoły należy uroczyste Ślubowanie uczniów klas I-ych, realizacja projektów z okazji Święta Niepodległości, Świąt Bożego Narodzenia, Pierwszego Dnia Wiosny, Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, Dnia Sportu. W ubiegłym roku nasz kalendarz wzbogacił się o ważny element, jakim jest tradycyjna Studniówka.

Bardzo cenimy sobie współpracę ze środowiskiem lokalnym. Dziękujemy Wszystkim, którzy dotąd zechcieli przyjąć Tytuł „Honorowego Przyjaciela CLXIII LO” wręczany rok rocznie z okazji Dnia Edukacji Narodowej przez Radę Rodziców, Radę Pedagogiczną i Samorząd Uczniowski. Cieszymy się, że kolejne osoby angażują się w inicjatywy otwarte na współpracę ze środowiskiem lokalnym. Takim działaniem obecnie jest proces poszukiwania kandydatów na Patrona CLXIII LO w Warszawie. Z satysfakcją informujemy, że wiele osób i środowisk przyjęło zaproszenie do działania, zgłaszając bardzo ciekawe i umotywowane merytorycznie propozycje.  Dzięki temu powstało szerokie – bo liczące aż 22 pozycje-  spektrum propozycji.  

W wyniku głosów oddanych przez nauczycieli, rodziców i uczniów w ścisłej czołówce kandydatów znaleźli się: Czesław Niemen, Nobliści Polscy, Irena Sendlerowa i Nikola Tesla. Co ciekawe, mimo że wszystkie te gremia oddawały głosy niezależnie to wyniki były bardzo podobne. Obecnie szukamy najważniejszych przesłanek do ostatecznej rekomendacji kandydatów na Patrona. Debatujemy, jakie kierunki działania dla szkoły wyznaczyłby każdy z wyborów i jakie konkretne inicjatywy można w związku z tym zrealizować. Młodzież aktywnie i  autentycznie, chociaż czasem nieco humorystycznie, angażuje się w ten projekt, szukając rozwiązań, które poszerzą spektrum dotychczasowych działań szkoły. Debaty o przyszłym Patronie służą doskonaleniu kompetencji obywatelskich i integracji naszego środowiska oraz przyczyniają się do autentycznego zwiększania wiedzy o wielu ważnych osobach i ich dokonaniach. Stworzyliśmy  przestrzeń do prezentowania swojego stanowiska, uświadamiania potrzeb i aspiracji środowiska liceum, a przede wszystkim  kulturalnej wymiany opinii.

Mamy nadzieję, że w wyniku powyższych działań, będziemy najlepszą z propozycji dla kolejnych  uzdolnionych, ambitnych, twórczych i aktywnych uczniów, którzy znajdą swoje miejsce w  CLXIII LO.