W odpowiedzi na potrzeby i oczekiwania kandydatów do CLXIII LO do kl. I  na r. szk. 2024/25 w związku z mniejszą ilością tworzonych oddziałów z powodu niżu demograficznego planujemy możliwość zindywidualizowania wyborów przedmiotów w rozszerzeniach na drodze organizacji rozszerzeń międzyoddziałowych.

2024 25oddzialy

Pierwszym j. obcym w naszej szkole jest j. angielski nauczany w podstawie lub rozszerzeniu.

Drugim językiem obcym nauczanym w podstawie (jako kontynuacja lub od początku) jest j. hiszpański i j. niemiecki. Przewidujemy nauczanie tych języków w rozszerzeniu (jako kontynuację)

Rozważamy też możliwość utworzenia jednej grupy j. francuskiego (jako drugiego j. obcego), jeśli będzie 15. chętnych (lub koła tego języka w przypadku mniejszej ilości zainteresowanych). Byłby to j. francuski zaawansowany, bez rozszerzenia.

 

Organizacja zajęć nastąpi w sposób gwarantujący:

 • aplikowanie na wszystkie uczelnie wyższe (m.in. studia uniwersyteckie, techniczne, medyczne, ekonomiczne, pedagogiczne, na akademii wychowania fizycznego) dzięki szerokiej gamie rozszerzeń
 • wielopoziomowość nauczania:
  • języka angielskiego
  • drugiego j. obcego (j. hiszpańskiego lub niemieckiego)
 • profesjonalną pomoc pedagogiczno-psychologiczną i w zakresie doradztwa zawodowego
 • zajęcia na jedną zmianę, w jednym budynku
 • dodatkowe godziny matematyki w ramach matematyki w zadaniach
 • zdobywanie społecznych kompetencji kluczowych poprzez:
  • działalność w Samorządzie Uczniowskim, Klubie Wolontariusza, redakcji „Licealnika” i podcastów
 • dodatkowe zajęcia sportowe w ramach SKS
 • uczestnictwo w kołach zainteresowań organizowanych na wniosek grupy uczniów w ramach Licealnego Budżetu Partycypacyjnego.
  • Obecnie istnieją koła zainteresowań w zakresie chemii, geografii, plastyki, teatru, j.angielskiego, j. niemieckiego, j. hiszpańskiego oraz w ramach promocji czytelnictwa - koło pisania recenzji)
  • Ponadto w ramach tegorocznego Licealnego Budzetu Partycypacyjnego planowane jest m.in.: koło dyskusyjne, taneczne, notowania wizualnego.

Dzień Otwarty dla kandydatów i ich rodziców odbędzie się 18 kwietnia 2024 (czwartek) o godz. 18:00 – 20:00 w siedzibie przy ul. Słowackiego 3, 05-075 Warszawa - Wesoła. Zapraszamy zainteresowanych.