Szanowni Rodzice i Drodzy Uczniowie

Informujemy, że na ręce dyrektora CLXIII LO i Rady Rodziców wpłynęły pisma podpisane przez burmistrza dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy (dostępne w załączniku)  informujące:

  • procedowaniu uchwały w sprawie utworzenia dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych CLXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Czesława Niemena w Warszawie w nowym budynku przy ul. J. Słowackiego 3, na mocy której w CLXIII Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Niemena w Warszawie, ul. Klimatyczna 1 już od kwietnia br. możliwe będzie prowadzenie zajęć w systemie jednozmianowym w budynku przy ul. J. Słowackiego 3 w Warszawie, z jednoczesnym zachowaniem siedziby przy ul. Klimatycznej 1.
  • I równoczesnym procedowaniu przekształcenia CLXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Czesława Niemena w Warszawie przy ul. Klimatycznej 1 na CLXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Czesława Niemena w Warszawie przy ul. Słowackiego 3, które ma nastąpić od 1 września 2024r.

Wszelkie pytania prosimy zgłaszać do dyrektora poprzez dziennik elektroniczny.

 

Pismo do dyrektora CLXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Czesława Niemena w Warszawie

Pismo do Rady Rodziców CLXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Czesława Niemena w Warszawie

Uchwała Nr XCV/3131/2024 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 15 lutego 2024 r.