Szanowni Rodzice Uczniów kl. VIII.

Drodzy Kandydaci.

Dziękując za zainteresowanie naszą szkołą, zapraszamy na wirtualny Dzień Otwarty, który odbędzie się w czwartek 21 kwietnia 2022r. o godz. 18:30.

Podczas spotkania będzie możliwość zadania pytań przez mikrofon oraz na czacie.

Od dziś jest aktywna sfera Q&A (na zadane w ten sposób pytania postaramy się odpowiedzieć podczas spotkania i zakładce):

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=JNjH83JsPE28s1fCgzWSGiZd9H5_vH9Fl9X8tcah1EhUNEVRMDJJTE84UllOVlcxUjRXUUZQVVpPOC4u

 

Program Dnia Otwartego:

  • 18:30 - 19:15 –Spotkanie z dyrektorem, nauczycielami, pracownikami administracji i uczniami CLXIII LO w Warszawie

          https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDg0NGJmMTUtNGI2MS00NjU2LWFmYjctMjFlNjRlMDhiMTFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f3c7d824-6c72-4d3c-bcb3-57c28335921a%22%2c%22Oid%22%3a%227ef45d26-bc7f-457f-97d5-fcb5c6a1d448%22%7d

  • 19:15 – 20:00 –  Rozmowy kandydatów i rodziców z:  
  • Nauczycielami humanistami i języków obcych:

          https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDZjMzgyNmMtY2VmMS00NzMzLTk0Y2ItZmY4YTA4NzgwYjI0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f3c7d824-6c72-4d3c-bcb3-57c28335921a%22%2c%22Oid%22%3a%227ef45d26-bc7f-457f-97d5-fcb5c6a1d448%22%7d

  • Nauczycielami matematyki i przedmiotów przyrodniczych:

         https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGU3NzJkMDctNDU1MS00MTgzLWI5OWItNzBlNmY2NGQxOGEz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f3c7d824-6c72-4d3c-bcb3-57c28335921a%22%2c%22Oid%22%3a%227ef45d26-bc7f-457f-97d5-fcb5c6a1d448%22%7d

  • Pedagogiem i psychologiem:

         https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWNlZDFiMTMtNjVjYS00NjI4LWExOTEtODczZDRjYTI2MTAw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f3c7d824-6c72-4d3c-bcb3-57c28335921a%22%2c%22Oid%22%3a%227ef45d26-bc7f-457f-97d5-fcb5c6a1d448%22%7d

  • Uczniami:

        https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDBhODdkNDgtOWRhZi00MTA5LTlkY2QtZWE3YjE4MTY3ODk1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f3c7d824-6c72-4d3c-bcb3-57c28335921a%22%2c%22Oid%22%3a%227ef45d26-bc7f-457f-97d5-fcb5c6a1d448%22%7d

 

Przypominamy, że planujemy  nabór do czterech klas pierwszych.

Podczas Dnia Otwartego on-line dyrektor, nauczyciele, pracownicy sekretariatu i oczywiście uczniowie naszego liceum,  opowiedzą o szkole i odpowiedzą na pytania.

Formuła on line naszego spotkania  wynika z obowiązujących nadal w placówkach oświatowych zaleceń GIS zawierających rekomendacje dotyczące ograniczenia przebywania osób z zewnątrz i uniemożliwienia uczestnictwa osobom z objawami choroby w celu ograniczania rozprzestrzeniania się Covid-19.

tabelkarekrutacja1

Możliwe będą rozszerzenia międzyoddziałowe.

Informacje o bieżącym funkcjonowaniu liceum zamieściliśmy w zakładce „O szkole”.

Serdecznie polecamy:

Przypominamy, że tymczasowa siedziba szkoły znajduje się w budynku SP 385 w Warszawie Wesołej przy ul. Klimatycznej 1, a w przyszłości CLXIII LO będzie gospodarzem budynku przy ul. Słowackiego/Narutowicza. Polecamy obejrzenie przygotowanej wizualizacji zaprojektowanego i już budowanego obiektu.

Pozdrawiamy serdecznie i zapraszamy na spotkanie.

                                                                               Społeczność CLXIII LO w Warszawie Wesołej