Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy Panią Krystynę Raczyńską - pracownika obsługi CLXIII LO im. Cz. Niemena w Warszawie.

Wśród naszych obecnych maturzystów nie brakuje osób szczególnie uzdolnionych artystycznie, 

 Zapraszamy młodzież, nauczycieli i rodziców do zapoznania się z założeniami projektu i uczestnictwa w tegorocznej edycji.