Zasady uczestnictwa w SKS

 

Pismo do Dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek z dnia 15.05.2020r

Informacja MEN, w sprawie wytycznych, dotyczących organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

 

Kształcenie na odległość–poradnik dla szkół 25.03.2020r

Poradnik dla szkół, przygotowany przez MEN, zawierający wskazówki oraz inspiracje, jak prowadzić kształcenie na odległość.

 

Organizacja pracy i wynagrodzenia w okresie ograniczenia pracy szkół i placówek oświatowych 24.03.2020r

Pismo Pani Renaty Kaznowskiej- Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy  w sprawie organizacji pracy i wynagrodzenia w okresie ograniczenia pracy szkół i placówek oświatowych

 

Organizacja zajęć i wynagrodzenia w okresie zawieszenia zajęć

Pismo Pani Renaty Kaznowskiej - Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie organizacji pracy i wynagrodzenia w okresie zawieszenia zajęć w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Nauka zdalna w czasie zawieszenia zajęć

Informacja MEN

 

List Ministra Edukacji Narodowej:

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów i przekazywali im materiały do samodzielnej pracy w domu. W tym celu wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji oraz GovTech Polska i instytucjami publicznymi przygotowaliśmy poradnik dla nauczycieli i dyrektorów szkół do nauki zdalnej.  

W poradniku zamieściliśmy wskazówki, z jakich stron, portali czy serwisów można korzystać w pracy z uczniami w okresie zawieszenia zajęć. Zachęcamy do korzystania z bezpłatnych, dostępnych w internecie narzędzi i materiałów edukacyjnych. Adresy przydatnych stron i portali internetowych będziemy na bieżąco uzupełniać.

W okresie zawieszenia zajęć szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznych egzaminów: ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego. Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu:

  • dziennika elektronicznego,
  • strony internetowej szkoły, przedszkola, placówki oświatowej,
  • mailingu do rodziców, a w przypadku starszych uczniów bezpośredni kontakt elektroniczny.

Jednocześnie chciałbym podziękować Państwu za wspieranie uczniów, rodziców i nauczycieli w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. Dbajmy o siebie i swoich najbliższych. Pamiętajmy o podstawowych zasadach higieny. Sprawdzajmy na bieżąco informacje zamieszczanie przez Ministerstwo Zdrowia, GIS i na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Łączę wyrazy szacunku i życzę dużo zdrowia
Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej